Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

Sağlık hizmetini veren ve sağlık hizmetinden faydalananın her bireyin mutlu olduğu bir kurum ve vazgeçilmez bir hastane olmaktır

10 Mart 2022