Kamu Hizmet Standartları
21 Mart 2022

İDİL DEVLET HASTANESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU-1

 

S. No

Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

(En Geç)

1

Poliklinik Muayene

T.C Kimlik Numaralı Kimlik, MHRS Randevusu

3 saat

2

Diş Polikliniği Muayene ve Tedavi Hizmetleri

T.C Kimlik Numaralı Kimlik, MHRS Randevusu, Hasta Onam Formu

3 saat

3

Hekim Seçme

T.C Kimlik Numaralı Kimlik, Seçilen Hekim İsmi

30 dk.

4

Danışma birimi hizmeti

-

15 dk

5

Hastane, karşılama ve yönlendirme hizmetleri

-

15 dk

6

Poliklinik Kan Alma Hizmeti

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Otomasyon üzerinden istek onaylanarak numuneler alınır.

1 saat

7

Laboratuvar Biyokimya Tetkikleri

-

6 saat

8

Evde Sağlık Hizmetleri

ESHB başvuru formu

24 sart

9

Kan Merkezi Hizmetleri

-

4 saat

10

Hasta Kabul - Taburcu Hizmetleri

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) resmi kimlik belgesi,  ücretli hastalar için vezne makbuzu,

1 saat

11

Ultrasonografik Tetkikler

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

3 gün

12

Elektrokardiyografi

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 saat

13

Solunum Fonksiyon Testleri

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 saat

14

Yenidoğan İşitme Tarama Testi

Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 saat

15

 Ameliyathane Hizmetleri  (Ameliyat Planı ve Gerçekleştirilmesi)

1-      Hastanın Teşhis ve Yapılacak Operasyonun Yer Aldığı Ameliyat Listesi, Hastanın Tc.Nosu İle Açık Kimliği ve Bilgilerinin Olduğu Kol Bandı, Tetkik Sonuçları ve Konsültasyon Raporları, Hasta Yakınının Yazılı Ameliyat Onayı, Hastanın Resmi Evrakları, Hastanın Yatış Formları

Operasyonun Gidişi Ve Sonucu İle İlgili Bilgiler

Planlama: 1 Ay

Gerçekleştirme: 4 Saat

16

Acil Servis Hizmetleri

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) resmi kimlik belgesi,

Kırmızı Alan: Hemen

Sarı Alan: 2 Saat

Yeşil Alan: 4 saat

17

Ambulans ve Ambulans Hizmetleri

Hastanemizde yatarak tedavi gören ve tıbbi durumu gerekli olan hastaların naklini sağlanması için hekimi tarafından doldurulmuş ambulans sevk formu

1 saat

18

Eczane Hizmetleri

Klinik hizmetleri sonrası hekim order istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

3 saat

19

Adli Vaka İşlemleri

Emniyet müdürlüğü veya cumhuriyet savcılığı tarafından istenen raporlar

4 saat

20

Diyaliz Hizmetleri

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) resmi kimlik belgesi,

Hasta Dosyası

5 saat

21

Hasta Hakları Başvuru Şikâyet ve Talepleri, şikayet başvurusuna cevap verilmesi,

T.C. Kimlik Belgesi, Adres Beyanı, Başvuru Formu

15 iş günü

 

İDİL DEVLET HASTANESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU-2

 

S. No

Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

(En Geç)

22

Morg Hizmeleri

Hekim imzası ve adli makama ilişkin belgeler

4 saat

23

Görüntüleme Hizmet Alımı (BT)

Hekim istemi

Acil: 30 dk

Rutin: 10 gün

24

Servis Hizmetleri (Yatış Hizmetleri)

1-      Hasta Yatış Dosyası, Sevk Evrağı (Sevk ile gelindi ise)

1 Saat

25

Endoskopi, Kolonoskopi Hizmetleri

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

5 iş günü

26

Günübirlik hasta işlemleri

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) resmi kimlik belgesi,

8 saat

27

Radyoloji Hizmetleri (Röntgen)

Poliklinik Muayenesi sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

Acil 15 dk

Rutin 45 dk

28

Dış Laboratuara Çalışılması İçin Gönderilen Numuneler (Patoloji,İdrar, Kan, Gaita, vb.)

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

30 gün

29

Gaita ve İdrar Tahlilleri

1-      İstem kağıdı, Barkod

4 Saat

30

Epikriz Raporu

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) resmi kimlik belgesi,

Hasta Dosyası

1 saat

31

Ameliyat Raporu

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) resmi kimlik belgesi,

Hasta Dosyası

1 saat

32

(Bilgi İşlem) E-Laboratuvar Sonuç Alma

T.C. Kimlik No, Protokol No

45 Dakika

33

Çeşitli Raporlar

(İstirahat/Hastalık Raporu, Ölüm Raporu, Sürekli İlaç/Tıbbi Sarf Malzeme Kullanım Raporu, vb.)

Hekim Onayı, T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) resmi kimlik belgesi

1 Saat

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı

:

Mehmet İLTAŞ

Adı Soyadı

:

Dr. Bilal BAYKAL

Unvan

:

Hastane Müdür Yardımcısı

Unvan

:

Başhekim

Adres

:

İdil Devlet Hastanesi

Adres

:

İdil Devlet Hastanesi

Tel

:

0 (486) 551 36 36

Tel

:

0 (486) 551 36 36

Faks

:

0 (486) 551 24 14

Faks

:

0 (486) 551 24 14

e-Posta

:

mehmet.iltas@saglik.gov.tr

e-Posta

:

bilalbaykal73@gmail.com

 

NOT: Hizmetlerin sunum süreleri olarak;  O hizmeti almak için vatandaşın müracaatı ile hizmetin sunumunun gerçekleştiği zaman diliminde beklediği en çok süre her hizmet ayrı ayrı değerlendirilerek yazılacaktır.